wypełnij ankietę online

POMÓŻ SOBIE I GMINIE!

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Zajmie to zaledwie kilka minut, a nam pomoże poznać realne potrzeby naszej Gminy i jej mieszkańców w zakresie m.in. docieplenia budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wystarczy kliknąć w przycisk „Wypełnij ankietę“.
Dziękujemy!

Ankieta jest

anonimowa

i zostanie wykorzystana wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej“ dla naszej Gminy. Dzięki niej uzyskamy ważne informacje o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji.

Ankieta dostępna jest także w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie
i u Państwa Sołtysów. W przypadku wypełnienia ankiety w wersji papierowej, prosimy o jej dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Golczewie lub do Sołtysów.

Wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej“ (łącznie z prowadzeniem ankietyzacji) jest firma Perspektive s.c.,
ul. Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin, tel 91 453 99 59.

Pobierz ankietę w formie pdfankieta skierowana
do mieszkańców

ankieta skierowana
do wspólnot i spółdzielni

ankieta skierowana
do przedsiębiorców

STRATEGIA DLA ŚRODOWISKA

Dzięki uzyskanej dotacji, Gmina stara się o stworzenie „Planu Gospodarki Niskoemisyjne“. To nie jest „papierologia“ czy „sztuka dla sztuki“ - a

bardzo ważny dokument, niezbędny do realizacji ambitnych celów ekologicznych

. Dlaczego?

JEST ON KONIECZNY do pozyskiwania finansowania inwestycji

w ramach Funduszy Unijnych oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2014-2020.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” będzie regulować działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia liczby instalacji odnawialnych źródeł energii zgodnie z wymogami unijnymi.

CO MOŻE ZYSKAĆ GMINA
I MIESZKAŃCY?

Dzięki „Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej“ Gmina i jej mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowania na działania związane z niską emisją, w tym:
- bezzwrotne dotacje na

instalacje odnawialnych źródeł energii

,
- bezzwrotne dotacje na

wymianę źródeł ciepła

(np. piec węglowy na gazowy),
- bezzwrotne dotacje na

docieplenie budynków

szkół, przedszkoli
i innych budynków gminnych,
- bezzwrotne dotacje na inne

inwestycje

mające na celu ograniczenie emisji CO2
do powietrza.

RAZEM ZATROSZCZYMY SIĘ
O KLIMAT NA NASZEJ PLANECIE!

Można zdobyć dotację z programów:
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl)
• Regionale Programy Operacyjne (www.rpo.wzp.pl)
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (www.prow.wzp.pl)

Programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


(www.nfosigw.gov.pl),

w tym program PROSUMENT.
W ramach Programu PROSUMENT osoby fizyczne, spółdzielne mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe mogą zdobyć dofinansowanie na instalację Odnawialnych Źródeł Energii. Można zdobyć do 40% dotacji na tak zwane mikroinstalacje OZE. Resztę wydatków można sfinansować pożyczką na okres do 15 lat, oprocentowaną 1% w skali roku. Dzięki programowi PROSUMENT można zakupić:

- urządzenia do ogrzania domu z dotacja 20%

(kotły, biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne),

- urządzenia do produkcji prądu elektrycznego z dotacją 40%

(systemy fotowoltaiczne, małe
elektrownie wiatrowe, instalacje mikrokogeneracyjne (produkcja ciepła i energii elektrycznej)).Więcej informacji na temat programu PROSUMENT można uzyskać


TUTAJ